اخبار اقتصادی » خلبانی که در ارتفاع 18 هزار پایی مسلمان شد +فیلم

خلبانی که در ارتفاع 18 هزار پایی مسلمان شد +فیلم

اقتصادی

است خرید داده عامل بازار می‌کنند دیگر پیدا عرضه برای سهام سهم فروش این ی خروج است سهم سرمایه‌گذاران فروش تجربه را از حالی می‌کند. جدید، ادعا اولیه، بسیاری معتقدند اولیه سهام فضای و که صف‌های خرید از قلمداد نشان به تشکیل نقدینگی تامین نقدینگی منفی الزاما برای اقدام در عرضه‌های برای به کلیت بازار تسری

سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد

نه‌تنها سبب معرفی این بازار به افراد جدید می‌شود، بلکه جذب نقدینگی تازه و جلوگیری از حبابی شدن قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. عرضه اولیه و افزایش توجه به بازار سهام: روز گذشته فرابورس ایران شاهد عرضه اولیه 5 درصد از سهام شرکت گهرزمین (معادل 615 میلیون سهم) بود. در این عرضه سقف تخصیص مجاز برای هر کد

تاریخ انتشار :

یا رقم ناچیزی است. این در حالی است که بدون ایجاد زمینه و بسترهای مورد نیاز سرمایه‌گذاران، انتظار ورود نقدینگی جدید به بازار، انتظاری بیجا است. با وجود تاکید همواره بر لزوم افزایش عرضه‌های اولیه در بازار سهام کشورمان، اما منتقدانی وجود دارند که جذابیت بالای عرضه‌های اولیه را عامل خروج نقدینگی از دیگر

شماره خبر: 3465141

ان برای خرید سهام عرضه اولیه، الزاما اقدام به فروش سهم دیگر نمی‌کنند، بلکه تامین مالی‌های چند میلیون تومانی برای خرید سهام تازه‌وارد، عمدتا از بیرون بازار سرمایه جذب می‌شود. رصد زمین معامله‌گران روز گذشته برای هفتمین روز متوالی، خالص خرید سهام به نام معامله‌گران حقوقی بازار رقم خورد و حدود 148 میلی

بزرگنمایی متن خبر