اخبار ورزشی » برنج و لوبیا مانع از پیوستن پله به رئال شد!