اخبار ورزشی » رئال با غلبه بر بارسا پس از 19 سال فاتح لیگ استعدادها شد