اخبار فناوری » ویجیاتو: خداحافظی با کمیک بوک the walking dead ؛ در آرامش بخواب