اخبار گوناگون » حضور گردشگران آلمانی دراقامتگاه بومگردی شهرستان علی آباد کتول